Bhakti Song 191

என்ன முடியும்

என்ன கைமாறு என்னால் முடியும்
எனனை ஆட்கொண்ட உனக்கு நான்செய்ய?

பொன்னாலே பொருளாலே அளித்திட முடியாது
உடலாலே உழைப்பாலே செலுத்திட இயலாது
மனதாலே நினைவாலே நிறைவேற்ற ஆகாது
அதனாலே நான்வந்தேன் உன்னிடம் உளவாறு–என்ன?

சொல்லாலே மொழியாலே கூறிட முடியுமோ
சிந்தையால் எண்ணத்தால் புரிந்திட இயலுமோ
வாயின் வார்த்தையால் உரைத்திட ஆகுமோ
வந்தேன் உன்னிடம் அதனாலே உளவாறு–என்ன?

எவ்விதம் வந்தேனோ அவ்விதம் ஏற்றாய்
என்னிலே மாற்றமே நீயுமே தந்தாய்
உனதை உனக்கேதான் தந்திட ஆகுமோ
உனக்கென்று ஆனபின் என்னதான் தருவேனோ

நீவேறு நான்வேறு ஆகிட முடியுமோ
நீஎன்னில் நான் உன்னில் கலந்தபின் இயலுமோ
இதில்தருவது யாரோ பெறுவது யாரோ, அதைக்
கூறிடமுடியாது அதனாலே இனிமேலே–என்ன..

9-9-13, காலை 9.00