Bhakti Songs List

Here is a full list of all of my Bhakti songs:

 

Bhakti Song 1 – Come Let Us Worship Him

போற்றித் துதிப்போம்   பொழுது புலர்ந்தது புள்ளினம்…

Bhakti Songs 1-10

Song 1 song2 song3 song4 song5 song6 song6a song7 song8 song9 song10   1.    போற்றித்…

Bhakti Songs 11-20

song11 song12 song13 song14 song15 song16 song17 song18 song19 song19a song20   தமிழ்ப்…

Bhakti Songs 21-30

இப்பாடலை 23-06-1987-அன்று மதுபனியில் (பீஹார்) எழுதினேன்:   21.…

Bhakti Songs 31-40

இன்று மனதில் பலவகையான போராட்டம். எனவே காலையில்…

Bhakti Songs 41-50

15-12-1992-அன்று காலை மாற்கு 1;40-41 வாசகங்கள்  என்னை மிகவும்…

Bhakti Songs 51-60

தனிமையான வாழ்க்கை பல இழப்புக்களைச் சந்தித்தாலும்,…

Bhakti Songs 61-70

18-09-1993 (கோண்டா) அன்று இரவு இரண்டு மணிக்கு மீண்டும்…

Bhakti Songs 71-80

71    பேராசை வேண்டும் song71 பேராசை எனக்கிதில் வேண்டும்…

Bhakti Songs 81-90

81.   அருளொடு செயல்   என்னுள்ளே அமைதி…

Bhakti Songs 91-100

91. உயிர்த்தெழுந்தபின் song91 உள்ளான அந்த உணர்வில்…

Bhakti Songs 101-110

மாணிக்கவாசகரின் திருவாசகத்தை மஹரியில் (ரீவா. ம.பி)…

Bhakti Songs 111-120

  111.        அனுதினம் வாழ அருள்…

Bhakti Songs 121-130

121.             இல்லை இல்லையே song121 song121a நாடவில்லை நாதனே நான்…

Bhakti Songs 131-140

131. தேடுகிறேன் song131 song131a song131b பாடுகிறேன் உன் பரமபதம்…

Bhakti songs 141-150

141.        திருவடி song141 song141a திருவடி நிழல் போதும்…

Bhakti Songs 151-160

151. என்ன சொல்லுவேன்  song151 song151a என்ன சொல்லி உன்னை…

Bhakti Songs 161-170

161.   வந்தேன் நானே song161 song161a சிந்தை மகிழ நானும்…

Bhakti Songs 171-180

171. மீண்டும் அருள்வதேனோ   மீண்டும் மீண்டும்…

Bhakti Songs 181-190

181. உண்மை அறிந்தேன்   எல்லாப் புகழும்…

Bhakti Songs 191-200

191 என்ன முடியும் song191 என்ன கைமாறு என்னால்…

Bhakti Songs 201-210

201 என்று அமைதி காண்பேன் song201 song201a என்றுதான் என்னில்நான்…

Bhakti Songs 211-220

211 மகிழ்ந்தோடி வா   மகிழ்ந்தோடி நீ வரக்கண்டேன்—நான்…

Bhakti Songs 221-230

221. எவையென்று நான்சொல்ல   நன்றி மட்டுமின்றி நான்…

Bhakti Songs 231-240

231  மொளனமாய் உறவாட     மொழியின்றி உரையாட மொளனமாய்…

Bhakti Songs 241-250

241 பேசவேண்டுமோ   என்னவோ சொல்ல உன்னிடம்…

Bhakti Songs 251-260

251 வென்றவர் இல்லை   வென்றவர் யாரோ உலகை…

Bhakti Songs 261-270

261 உன்னுடன் இருக்க அருள்வாய்   தெளிந்த நீரோடை போலவே…

Bhakti Songs 271-280

271 அருளும் தருவாயே   தடுத்தாட் கொள்வதே உன்தன்மை…

Bhakti Songs 281-290

281 புரிஞ்சுப் போச்சு   உன்னோடு பேசும்போது வேறெந்த…

Bhakti Songs 291-300

291 தனித்த விறகு எரியாது   தொண்டரே வாரீர் தொழுதிடச்…

Bhakti Songs 301-310

301 இதுமட்டும் உறுதி   வேண்டாம் இந்த வீண்…

Bhakti Songs 311-320

311. தயவுண்டு அறிவேனே உன்னையே நினைப்போர்க்கு உன்னடி…

Bhakti Songs 321-330

321 வழியைச் சொல்லு   வேண்டாம் என்றாலும் விட்டு…

Bhakti Songs 331-339

331 உடனே வருவான்   உருகி அழைத்தால் உடன் வருவான் உளமாற…

Bhakti Songs 341-350

341 ஒரு தொடர்கதை குற்றமே சுமத்தி கொன்றாரே அன்று குறைபல…

Bhakti Songs 351-360

351 சிலநொடிகள் சில நொடிகள் நான் சிந்திக்க…

Bhakti Songs 361-370

361 அருள்பவன் நம்பிடும் அடியார்க்கு நலமே…

Bhakti Songs 371-380

371 முக்கி   முக்தியின் மேன்மை அறியாத…

Evasive Response Song

After writing my article on Evasive Response, I wrote this…

Bhakti Songs 381-390

381 நினைக்க வேண்டும்   அலைமோதும் மனதுக்கோர்…

Bhakti Songs 391-399

391 அருளுண்டு   அருளுண்டு மருளில்லை மனமே அண்டிடும்…

Bhakti Song 400 – எதைக் கூற?

கொஞ்சமோ எதைக் கூற எந்த குறையைச் சொல்லி வாட அஞ்சி…

Bhakti Song 401 – மாற்ற முடியாது

சந்தேகம் கொண்டவர் சஞ்சலம் கொள்ளுவார் சட்டெனப்…

Bhakti Song 402 – சுயநலம்

நல்லதை செய்யவே நீயும் சொல்கிறாய் நானதைச் செய்யவே…

Bhakti Song 403 – ஞானம் பெற வழி

யோசித்துப் பார்ப்பதால் ஒன்றும்…

Bhakti Song 404 – புலம்பாதே

போனதெல்லாம் இனிப் போகட்டும் புலம்பலும் சற்றே…

Bhakti Song 405 – வந்துதான் பாரு

வந்துதான் நீயுமே பாரு--அவன் வாசலில் நின்று தட்டுறான்…

Bhakti Song 406 – முக்திவழி

வீதியில் போதகம் பண்ணினானே விருந்துக்கும் கூட…

Bhakti Song 407 – பயணம்

காலமென்னும் ஓட்டத்திலே கலங்கியே தவித்தாலும் காரணம்…

Bhakti Song 408 – வருவது வரட்டும்

வருவது வரட்டும் நானென்ன செய்யட்டும் வந்தாலும்…

Bhakti Song 409 – வழிபிறந்தது

முடிவில்லா வாழ்விற்கு வழியும் பிறந்தது முக்திக்குப்…

Bhakti Song 410 – எது உண்மை

தத்துவம் பேசலாம் தர்க்கமும் செய்யலாம் தன்னுள்ளே…

Bhakti Song 411 – ஒரு இரகசியம்

ஆஹா இதுஒரு அதிசயம் எவரும் அறியா இரகசியம் என்னுள்ளே…

Bhakti Song 412 – நாளும் துதிப்பேன்

சிரம்மீது கரம் வைத்து சிந்தையில் உனை வைத்து நான்…

Bhakti Song 413 – புலனுக்குப் புறம்பே

கண்களும் காணவில்லை காயம்பட்ட மேனியை கரங்களும்…

Bhakti Song 414 – பற்று

உனைப்பற்றும் பற்றொன்றே என்னுள்ளே…

Bhakti Song 415 – உன்னில் வாழவேண்டும்

இலக்கணம் கற்கவில்லை இலக்கியம்…

Bhakti Song 416 – இழந்து பெற்றேன்

என்னிடம் எதிர்பார்த்து ஏமாந்து போகாதே என்மீது…

Bhakti Song 417 – அழுதால் குறையும்

அழுதால்தான் தீரும் இந்த பாரம் யாரிடம் புலம்பி என்ன…

Bhakti Song 418 – என்ன உன்பதில்

ஆயிரம் எண்ணங்கள் சிந்தையை நெருக்க உனக்கு…

Bhakti Song 419 – கூவவேண்டாம்

என்னவோ நானுமே உன்னிடம் கூவுறேன் ஏழைக்கு இரங்கிட…

Bhakti Song 420 – திகட்டுமா

அள்ளிக் கொடுத்திட நீவரும்போது யார் தடுத்தாலும்…

Bhakti Song 421- புடமிடு

என்னுள்ளே உன்னறம் நீயுமே வைத்துள்ளாய் அதன்மீது…

Bhakti Song 422 – முடித்துக் காட்டுறேன்

என்னுள்ளே மும்மலம் இன்னுமே இருக்கு எத்தனை…

Bhakti Song 423 – என்ன சாதிக்கனும்

சாதிக்க என்னிடம் ஏதுமே இல்லை சரித்திரம் படைக்க…

Bhakti Song 424 – வேண்டாத பிணக்கு

ஈதென்ன வேண்டாத பிணக்கு இன்றைக்குப் புதிதாய்…

Bhakti Song 425 – அதிகமளித்தாய்

கூடத்தான் எனக்கும் அளித்தாய் என்குறைகளைத் தள்ளியே…

Bhakti Song 426 – புலம்பாதே

புலம்பித் தவிக்காதே என் மனமே புனிதனைப் போற்றித்…

Bhakti Song 427 – பரமனும் பக்தரும்

இதுவரை உடன்வந்து நம்முடன் நடந்தவன் இதுபோல்…

Bhakti Song 428 – குறையொன்றும் இல்லை

அன்புண்டு அருளுண்டு அண்டியே வருவோர்க்கு அனுதினம்…

Bhakti Song 429 – மீண்டும் தொடங்குவேன்

நீகொண்ட கருணையை நான்கொள்ள இயலுமா நீகாட்டும்…

Bhakti Song 430 – சன்னிதி வந்தேன்

தன்னந் தனியனாய் சன்னிதி வந்தேனே சற்றேனும் என்மீது…

Bhakti Song 431 – ஓய்வு

உடலுக்கும் மனதிற்கும் ஓய்வு வேண்டும் ஓயாமல்…

Bhakti Song 432 – சுமை

என்னநான் சொல்ல ஏதுதான் செய்ய என்னுள்ளே…

Bhakti Song 433 – புரிந்தது

புரியாதது புரிந்தது புரியாதெனப்…

Bhakti Song 434 – புதைக்க வேண்டும்

அந்த எல்லைக்குச் செல்ல வேண்டும் அதனுள் நானும் ஒடுங்க…

Bhakti Song 435 – நல்லவேளை

தேகமும் தளர்ந்து போனது தெம்பும் அத்துடன்…

Bhakti Song 436 – பாவம் நாக்கு

வாய்மூடி மெளனியாய் வாழவேண்டும் வையகம் தன்னிலே…

Bhakti Song 437 – முறையீடு குறையலை

எத்தனை நன்மைகள் இறைவனும் தருகிறான் என்னவோ அவைகளை…

Bhakti Song 438 – அவன்தந்த கடமை

இயற்கையைக் கண்டால் இன்னிசைப் பிறக்கும் இதயமும்…

Bhakti Song 439 – திருந்தலை

எவெரென்ன சொன்னாலும் என்மனம் ஏற்காது எப்படிப்…

Bhakti Song 440 – நாளென்செய்யும்

எல்லா நேரமும் நல்ல நேரமே எல்லா நாட்களும் நல்ல…

Bhakti Song 441 – அநீதி இழைத்தான்

அவர்கள் போக்கிற்கு விட்டுவிட்டான் ஆராய்ந்தும்…

Bhakti Song 442 – தேவை அறிந்து தரவேண்டும்

அடியவன் மீது இரக்கம் கொண்டு அருளைத் தர வேண்டு…

Bhakti Song 443

உன் சத்தத்தை நானும் கேட்கவில்லை சற்றேனும் அமைதி…

Bhakti song 444 – அதனால் சொலிறேன்

களைத்துப் போனோர்க்கும் இளைத்துப்…

Bhakti Song 445 – ஈடுண்டோ

இணையற்ற கருணைக்கு ஈடேதும் இங்குண்டோ எல்லோர்க்கும்…

Bhakti Song 446 – விடைபெற வேண்டும்

விடைபெறும் நேரம் சீக்கிரம் வரவேண்டும் வேண்டாத வேதனை…

Bhakti Song 447 – பக்தியில் பேரின்பம்

ஐயனே உன்னடி அனுதினம் பணிந்தேன் அருளினை நாடி உன்னடி…

Bhakti Song 448 – இருந்து என்ன செய்ய

இருந்து நானும் என்ன செய்ய இதற்கு மேலும் என்ன…

Bhakti Song 449 – புலம்பதே

வாழ்வோ நிலையில்லை வருந்திப் பயனில்லை இருக்கின்ற…

Bhakti Song 450 – நாமே காரணம்

எதற்காகப் படைத்தான் மொழியென்ற ஒன்றை ஏனோ தந்தான்…

Bhakti Song 451 – முடிந்தமட்டும் கூறினேன்

மொழியற்ற உலகிற்குப் போக வேண்டும் மெளனமாய் அதனுள்ளே…

Bhakti Song 452 – உன்னருளுக்காக

என்னமாய் என்னை ஏந்திச் சுமந்தாய் எப்படி நீயும்…

Bhakti Song 453 – மீண்டும் வருவேன்

இனியொரு தருணம் நீ தரவேண்டும் எழைக்கு இரங்கி அருளிட…

Bhakti Song 454 – இணையில்லை

திருவடி அன்றி புகலிடமேது தெய்வமே அன்றி…

Bhakti Song 455 – சொல்லமாட்டேன்

யாரோ துரத்திட ஓடுகிறேன்-ஆனால் எவரென்று எனக்கும்…

Bhakti Song 456 – எதுமேன்மை

ஊருக்கு காட்ட ஏதுமில்லை உலகிற்கு சொல்ல…

Bhakti Song 457 – வரட்சி

வரட்சியும் வந்திடும் வாழ்க்கையில்…

Bhakti Song 458 – எனில்வாழ்வாய்

தேடிநான் வந்தேன் தினமுனைப் பணிய தேன்தமிழ்…

Bhakti Song 459 – எனக்கது இயலாது

தூக்கி எறிந்தாலும் போவதாய் இல்லை--என்னை துரத்தி…

Bhakti Song 460 – போற்றுவோம் வாரீர்

அந்தி சாயும் போது-அந்த ஆதவன் மறைவதும் அழகு இன்னிசை…

Bhakti Song 461 – தேம்பினேன்

எனக்கென எந்த நேரத்தை ஒதுக்க என்னை நானே ஆராய்ந்து…

Bhakti Song 462 – அவனே மருந்து

காணாமல் நானும் இங்கு கலங்குகிறேனே கண்விழி சோற நிதம்…

Bhakti Song 463 – எதிர்பார்த்திருப்பேன்

குறையென்ன கண்டான் என்னன்பில் அவனும் குறையேதும்…

Bhakti Song 464 – எனக்கும் சம்மதம்

கண்களும் பனித்தது கருணையை நினந்து இதயமும் இனித்தது…

Bhakti Song 465 – இனியென்ன வேண்ட

வையம் படைத்தான் நான்னாள வேண்டி வாழ்க்கையும்…

Bhakti Song 466 – ஈகை

பரந்த உள்ளம் எவர்க்கும் வேண்டும் பாவப் பட்டோருக்கு…

Bhakti Song 467 – எல்லாம் ஆவான்

துணையாக இருப்பான் துன்பத்தில் காப்பான் துவண்டே…

Bhakti Song 468 – அதிகம் எதிர்பார்க்காதே

நான்தானா கிடைத்தேன் நீவிளையாட நல்லது, நீகூறு நான்…

Bhakti Song 469 – தெளிவான தீர்ப்பு

ஊதிப் பெரிதாகிக் காட்டுகின்றோம் ஊர்தூற்ற சொல்லியே…

Bhakti Song 470 – பக்திக்கு இலக்கணம்

வாருங்கள் எல்லோரும் வள்ளளைப் போற்றுவோம் வாழ்த்திக்…

Bhakti Song 471 – இதுபோதும்

வீணானப் போட்டி இனியும் வேண்டாம் என்னை விரட்டிநீ…

Bhakti Song 472 – சேர்ந்து இருப்போம்

உன்புகழ் பாட உவமைகள் இல்லை உன்னருள் கூற திறமையும்…

Bhakti Song 473 – வேறுவழி இல்லை

தெரியாது வந்தேன் புரியாது நின்றேன் தெளிவின்று…

Bhakti Song 474 – கடன்பட்டேன்

மைமாறு இல்லாத கடன்பட்டேன் நானே கணக்கைத் தீர்க்க…

Bhakti Song 475 – ஒவ்வொன்றாய் எண்ணு

ஒவ்வொன்றாய் எண்ணினால் மனமே ஓயாமல் துதிப்பாய்…

Bhakti Song 476 – உணர்வில் காணலாம்

ஊரெங்கும் தேடினேன் உன்னையே காண உள்ளத்தில் தேடினேன்…

Bhakti Song 477 – இழப்பு

இழப்புகள் சிலவற்றை ஏற்கத்தான் வேண்டும் எல்லாம்…

Bhakti Song 478 – வந்திடுவீர்

புண்ணியம் நானும் செய்துவிட்டேன்-அந்த புனிதனைப்…

Bhakti Song 479 – வந்திடுவீர்

புண்ணியம் நானும் செய்துவிட்டேன்-அந்த புனிதனைப்…

Bhakti Song 480 – என்னசெய்யேன்

பார்க்கிறோம் என்று சொல்லுகிறீர் பாவம், குருடராய்…

Bhakti Song 481 – என்னை விட்டுவிடு

உன்னுள்ளே என்னுள்ளம் ஓய்கின்ற வரையில் ஒருநாளும்…

Bhakti Song 482 – கதற வேண்டும்

தனிமையில் இருந்துநான் அழுதிட வேண்டும் தன்னையே மறந்து…

Bhakti Song 483 – உணர்வும் உறவும்

உணர்வற்ற உறவிலே உயிரேதும் கிடையாது உறவின்றி…

Bhakti Song 484 – நீயன்றி நானில்லை

இதயத்தில் உணர்வாகி எண்ணத்தில் கருவாகி வாழ்வில்…

Bhakti Song 485 – யார்பெறுவார்

என்ன புண்ணியம் நாங்களும் செய்தோம் எம்மேல் இரங்கி…

Bhakti Song 486 – ஒரு ஓட்டம்

என்னவோ என்நிலை பரிதாபமாச்சு எல்லோர்க்கும் என்வாழ்வு…

Bhakti Song 487 – எனக்கென்ன?

உனக்காக ஒருபாடல் உளமார நான்பாட உடன்வந்து…

Bhakti Song 488 – இதுபோதும்

அருளொன்று இருந்தாலே போதும் அவனியில் வாழ்ந்திடும்…

Bhakti Song 489 – அழகு

அடடா எத்தனை அழகு ஆண்டவன் படைபின் மெருகு சித்தத்தை…

Bhakti Song 490 – புரியாத புதிர்

எதற்கு எல்லாமே படைத்தாய் எமக்கு அதனை…

Bhakti Song 491 – உறவு போதும்

இந்த உறவு ஒன்றே போதும் உன்னோடு பேசும் நிறைவே…

Bhakti Song 492 – உறவைக் கொண்டாடுவோம்

உறவின்றி உலகையே புரிந்திட இயலாது உறவின்றி உன்னையே…

Bhakti Song 493 – அவசர வழக்கு

அடிக்கடி உன்னிடம் வருவேனே ஆத்திரம் அவசரப்…

Bhakti Song 494 – இதுவே நல்லது

அறிவைக் கொண்டு செய்வது எல்லாம் ஆண்டவன் செயல்லெனச்…

Bhakti Song 495 – இழந்து பெற்றேன்

இழந்தேன் உன்னைப் பெறவேண்டி ஏழைவந்தேன் அருள்…

Bhakti Song 496 – போதும்

இதுபோல் என்றும் இருந்தால் போதும் இணையடி தன்னைப்…

Bhakti Song 497 – தரும்போது பெறவேண்டும்

நீதரும் போது நான்பெற வேண்டும் நம்மையோ-தீமையோ எதுவான…

Bhakti Song 498 – நதியோர மரம்

நதியோரம் நட்ட மரமாக வாழ்ந்து நன்மைகள் மட்டும்…

Bhakti Song 499 – சொல்லிவைத்தேன்

என்னசொல்ல அழைக்க என்மீதுநீ இரங்க எதற்காக…

Bhakti Song 500 – கொண்டாடுவோம்

பாடிப் புகழ்ந்து போற்றிடுவோம் பண்ணிசைத்து நாமும்…

Bhakti Song 501 – ஆராயவில்லை

நல்லவேளை நான் புரியேனே நரகமோ-சொர்கமோ…

Bhakti Song 502 – புரியாத இரகசியம்

யார் யாரோ வந்தார்கள் ஏதேதோ செய்தார்கள் என்வாழ்வில்…

Bhakti Song 503 – வீணான வழக்கு

என்னாச்சு இன்று உனக்கு என்மீது ஏன்னிந்த…

Bhakti Song 504 – என்கடமை

யார்ரென்ன சொன்னாலும் சொல்லட்டுமே வீணாக நான்கொள்ளேன்…

Bhakti Song 505 – எளியவன்

வருந்தி அழைத்தால் நம்மிடை வாரானோ வந்தபின் நமக்கு…

Bhakti Song 506 – சமயம் கடந்த சன்மார்க்கம்

"பாவம் செயாதவர் கல்லை எறியட்டும் பாரிலிருந்து பாவியை…

Bhakti Song 507 – இறைவனே பதிலா

இதற்கு பதிலும் எங்கிருக்கு என்பது எனது…

Bhakti Song 508 – விளங்காத கருணை

உனது கருணைக்கு விளக்கமும் வேண்டாம் உனது கருணையை…

Bhakti Song 509 – இறக்கிவை

வந்தேன் என்று உனக்கும் தெரியாதோ என்னுடன் நீயும்…

Bhakti Song 510 – ஆனந்தம் கொண்டாடு

என்னவோ ஆனந்தம் என்னவோ ஆனந்தம் எப்படி…

Bhakti Song 511 – அவன் அறிவான்

அழும் குரல்கேட்டாள் அன்னையும் பொறுப்பாளோ அள்ளியே…

Bhakti Song 512 – அமைதி வேண்டுவோம்

கதிரவன் தோன்றும்முன் கருக்கலில் எழுந்து கடவுளின்…

Bhakti Song 513 – இரட்டிப்பாய் தருவான்

இழந்ததை மீண்டும் பெறவே விரும்பினால் இறைவன்…

Bhakti Song 514 – ஆறுதல் வேண்டும்

ஆறுதல் தேடி மனதும் அலையும் அதை தருவோரிடம் தன்னையே…

Bhakti Song 515 – கேட்பதை விட்டேன்

அடுத்தவர் அனுபவம் நமக்கும் ஏற்காது அவர் கொண்ட…

Bhakti Song 516 – எளியவழி

எளிமையாகத் தோன்றினாலும் எதுவுமே எளியதல்ல எளிதில்…

Bhakti Song 517 – மாயையல்ல

கனவோ, நினைவோ, கற்பனையோ காண்கின்ற யாவும்…

Bhakti Song 518 – அடைந்தேன் சரணாகதி

நிம்மதி தேடி வந்தேன் உன்சன்னிதி நீசர்க்கு நீயன்றி…

Bhakti Song 519 – எளியவழி

முக்தியின் முடிவும் இதுதான் என்று முடிவாய் நானும்…

Bhakti Song 520 – பாக்கியம் பெற்றவர்

கொண்டாடிப் பாடிட வந்திடுவீரே குறையென்ன வைத்தான்…

Bhakti Song 521 – கொண்டாடுவேன்

இசையோடு உனைப்பாடி இதயத்தில் உனைநாடி என்னுள்ளே…

Bhakti Song 522 – பயனில்லை

எள்ளி நகையாடி ஏளனம் செய்யலாம் எடுத்து எறிந்து…

Bhakti Song 523 – பணிவுவேண்டும்

சேவல் கூவிடும் காலையிலே-உன் சேவடி பணியும்…

Bhakti Song 524 – மனித நேயம்

இரங்கிடும் மனதையும் இறைவனே தருகிறான் இரக்கம் என்பது…

Bhakti Song 525 – உன்னமைதி

உன்னிடம் வரும்போது ஒருவித அமைதி உருவாகி…

Bhakti Song 526 – பணிவுவேண்டும்

உனது தாழ்மை எனக்கு மேன்மை உனது ஈவு எனக்கு…

Bhakti Song 527 – எமபங்கு

காயுது பயிறு கலங்குது வயிறு கண்நோக்கிப் பாராமல்…

Bhakti Song 528 – பெரிதல்ல உனக்கு

இதுஒன்றும் பெரிதல்ல உலகத்தில் உனக்கு இதுஒன்றும்…

Bhakti Song 529 – பாரமே இல்லை

வேதனை-சோதனை சாபமும் தானோ அல்லது வாழ்க்கைக்குத்…

Bhakti Song 530 – இணைந்து வாழும் மேன்மை

உனது உடலின் அங்கமானால் உண்மையான உயர்வு பெறலாம் உனது…

Bhakti Song 531 – பக்தியால் பணிவேன்

அருளே அமுதே ஆனந்தமே அன்பின் வடிவாகி வந்தவனே தருணம்…

Bhakti Song 532 – எளிமை வேண்டும்

எளிமை என்பது எவர்க்கும் தேவை எனக்கோ அதுவும் அதிகம்…

Bhakti Song 533 – அடைக்கலம் வேண்டும்

அடைக்கலம் தேடி உன்னடி வரவேண்டும் அங்குதான் நானொறு…

Bhakti Song 534 – ஒருவிதப் பரவசம்

என்னவோ எனக்கொன்று சொல்லிட வருகிறாய் என்னவென்று…

Bhakti Song 535 – எதிர்மரை எண்ணம்

எதிர்மரை எண்ணங்கள் என்னுள்ளே ஏராளம் இதனையும்…

Bhakti Song 536 – அன்பாலே மட்டும்

அறிவாலே உலகையும் ஆளவே முடியாது அதிகாரம் காட்டியே…

Bhakti Song 537 – குறையென்ன உண்டு

உன்னோடு நான்கொண்ட உறவொன்றே போதும் உன்னுடன்…

Bhakti Song 538 – அவன் மேனி

காலும் கையுமாய் மாறாச் சொன்னான் கடவுளை உலகுக்குக்…

Bhakti Song 539 – அமைதி காண்பேன்

உன்னிடம் வருகின்ற நேரமிது உன்னுடன் பேசிடும்…

Bhakti Song 540 – எனக்கு உடன்பாடு

இதுபோதும் எனக்கு இனிசொல்ல உனக்கு தேவை…

Bhakti Song 541 – மீண்டும் வருவேன்

என்னவோ உன்னிடம் சொல்லிவிட்டேன் இனி உன்பாடு…

Bhakti Song 542 – புகழ்ந்திடுவேன்

கருணைக் கடலே கற்பகத் தருவே கண்ணுக்குத் தெரியாத…

Bhakti Song 543 – வந்து கொண்டாடு

வாருங்கள் எல்லோரும் பாடிடவே வள்ளளைப் போற்றிக்…

Bhakti Song 544 – அமைதி

ஒருவித அமைதி உள்ளத்தில் இருக்க அத்துடன் உனது…

Bhakti Song 545 – ஏற்றுக் கொள்ளனும்

ஏற்றுக் கொள்ளவே ஆட்களும் வேண்டும் ஏனென்று கேட்க…

Bhakti Song 546 – மீண்டும் பெற்றேன்

எந்தத் தகுதியை என்னிடம் பார்த்தாய் உந்தன் கிருபையை…

Bhakti Song 547 – வரம் வேண்டும்

எனக்கு வரமொன்று நீதர வேண்டும் உன்னைப்பாடும்…

Bhakti Song 548 – உனது வேதம்

உனது வேதம் எனது தீபம் இருளின் ஊடே வழியைக் காட்ட இடறி…

Bhakti Song 549 – உறவு பெற்றேன்

உறவு உண்டு உன்னிடம் வர உரிமை உண்டு உன்னிடம்…

Bhakti Song 550 – துணையாவாய்

துணையாக வருபவன் நீ--என்னை தொடர்ந்துவரும் துன்பம்…

Bhakti Song 551 – இன்னொருவரம்

இன்னொரு வரமொன்று நீதரவேண்டும் இருப்பது போதாது…

Bhakti Song 552 – வாழ்வளித்தாய்

அன்புடன் என்னை அரவணைத்தாய் அத்துடன் எனக்கு…

Bhakti Song 553 – மீண்டும் ஏற்றுக்கொண்டாய்

என்னைப் போன்ற மூடன் மட்டும் உன்னை விட்டே…

Bhakti Song 554 – உனது நாடகம்

நடத்திடு நீ உன் நாடகத்தை நாங்களும் போடுறோம்…

Bhakti Song 555 – விடுவாயா

ஆயிரம் முறைகள் கூறிவிட்டேன் அத்துடன் இம்முறை…

Bhakti Song 556 – நேரம் ஒதுக்கு

உனக்கென நேரம் ஒதுக்கிவிட்டேன் உன்னிடம் பேச வந்து…

Bhakti Song 557 – புதுப்பாடல்

புதுப்பாடல் ஒன்று தினம்தர வேண்டும் தெவிட்டாமல்…

Bhakti Song 558 – உரிமையும் இருக்கு

உன்னிடம் வரவே உறவும் இருக்கு உன்னிடம் கேட்க…

Bhakti Song 559 – நீயே மருந்து

நன்மைகள் மட்டும் பெறுவதற்கு நாளும் நாங்களும்…

Bhakti Song 560 – வேறென்ன சொல்ல

எப்படி நீயும் என்னையும் ஏற்றாய் எதற்காய் நீயும்…

Bhakti Song 562 – மீட்போன்

"மீட்பன்" என்ற பெயர் பெற்றாய் மீட்கப்பட்டோரே அதை…

Bhakti Song 563 – அவன் நாடகம்

நடக்கிற வரையில் நடக்கட்டுமே நடத்துறான் அவனும்…

Bhakti Song 564 – சலித்துவிட்டேன்

ஆயிரம் முறைநீ கேட்டாலும் அதைத்தான் மீண்டும்…

Bhakti Song 565 – ஆடிய ஆட்டம் என்ன

போட்டது கொஞ்சமா ஆட்டமும் நான் பொழுதெல்லாம் ஆடினேன்…

Bhakti Song 566 – மண்டியிட்டேன்

உன்னிடம் உண்மையாய் இல்லாமலே ஊருக்காய் நடித்தால்…

Bhakti Song 567 – மீண்டும் மீட்டுக்கொண்டாய்

இதுவரை உணராமல் இருந்து விட்டேன் இப்போது உன்குணம்…

Bhakti Song 568 – இழக்கக் கூடாதது

உன்மீது அன்பு இல்லாமல் வாழ்வது ஒருகாலும் எனக்கு…

Bhakti Song 569 – உறவின் மேன்மை

நம்போல் பிறரையும் இறைவனே படைக்க நாம்மட்டும் எவ்விதம்…

Bhakti Song 570 – என்ன புண்ணியம் செய்தேன்

வந்தேன் வள்ளளே வரம் வேண்டி வந்தேன் மீண்டும் கரம்…

Bhakti Song 571 – ஜீவ ஊற்று வேண்டும்

உப்புக் கடலாக மாறிவிடாமல் உன்னூற்று நிதமும்…

Bhakti Song 572 – கரைசேர்ந்தேன்

கையேந்தி வந்து கேட்க உன்னிடம் கூசியே நிற்பார் தகுதி…

Bhakti Song 573 – இயக்குனர் சரியில்லை

போதும் போதும் என்னை விட்டுவிடு போராடி இளைத்தேனே…

Bhakti Song 561 – வீண்சிந்தை போக்குவோம்

நல்லவிதமாக நேரத்தைப் போக்கிட நமக்கும் உள்ளது நல்லவழி…